Stiftelsen D/S Engebret Soot eier 4 båter, det er D/S Engebret Soot (charter), D/S Hans, M/S Mette Meng (restaureres) Tyrihans (traktorbåt) og D/S Pasop (restaureres). I tillegg til dette drifter vi D/S Turisten (charter- og ruteturer).

D/S Engebret Soot har en lang og spennende historie. Historien starter i 1860 da det ble skrevet kontrakt om byggingen av skipet. Prisen var 6000 spesidaler. Båten har byggenummer 1 Nylands Mek. i Kristiania. I 1861 og 1862 bygges den ferdig som byggesett og fraktes deretter til Tistedal der den ble klinket sammen og  sjøsatt i Femsjøen 11. oktober 1862.

Frem til 1877 ble båten brukt som slepebåt for tømmer, og til transport av gods og passasjerer i Haldenvassdraget. Etter en forholdsvis stors ombygging hvor båten fikk innelukket styrhus, baldakin, en relativt rommelig salong nedenunder akter og en liten mannskapslugar i forskipet, gikk Sooten i regelmessig rutetrafikk mellom Tistedal og Skulerud. Først 3 ganger i uken, mens den fra 1880 gikk 6 ganger i uka. Denne ruten tok D/S Turisten over i 1887.  Samme høst kjøper Fløteforeningen  D/S Engebret Soot for 4000 kroner. Allerede i 1888 starter fartøyet sin nye virksomhet med sleping av tømmer og lektere. Soot ble tatt ut av drift i 1926.  Neste epoke for dampbåten starter i 1934, da den ble kjøpt av Gunerius Soot for 1000 kr. Etter diverse utbedringer, skal nå Soot gå som lystfartøy.I 1939 går Gunerius Soot bort, og båten selges videre til Einar Haneborg for 600 kr. Senere samme år trekkes fartøyet delvis på land. Krigen bryter ut, og behovet for slepebåt er tilbake. Fløteforeningen kjøper båten for 2000 kr og sleper den til Ørje. Arbeidet med å få henne i stand starter 1940/41, og driften som slepebåt tar til igjen.  Båten fyres med ved, en råvare som var lett tilgjengelig under krigsårene. Driften varer frem til 1966. I ett gavebrev i 1969, ble båten gitt til Akergruppen. I 1974 ble den slept til Oslo. Her ble den liggende på land.

I1987 ble båten etter iherdig jobb fra lokale krefter ført over til stiftelsen D/S Engebret Soot. 9. Juli starter ferden hjem igjen- nå på lastebil. I 1991 startet restaureringen, dette var ett samarbeid mellom Indre Østfold arbeidskontor, Marker kommune og stiftelsen. Etter nærmere 30 år på land, fikk D/S Engebret Soot på nytt vann under kjølen 7. juni 1995. Etter dette har båten blitt brukt til Charterturer, og den er ett kjært syn i vassdraget hver sommer. 

MS Mette Mengs historie starter i Fredrikstad i 1922. Den ble da bygget på Glommen Mek verksted, med byggenummer 38. Hun fikk da sitt første navn, D/S Frank. Båten tjenestegjorde som slepebåt i ytre Oslofjord frem til februar 1945. 8. februar 1945 blir D/S Frank kapret av det norske sjøforsvaret i samarbeid med Milorg. Denne aksjonen gikk under kallenavnet Polar Bear VI East. Dette var en antisabotasjeplan som ble lagt for havnene i Fredrikstad og Moss under siste fase av andre verdens krig. Denne planen inkluderte tiltak for å hindre av tyskerne blokkerte havnene ved en eventuell invasjon. Med fungerende havner vil ett eventuell angrep mot Norge av de allierte gå lettere dersom ikke tyskerne kapitulerte. Denne aksjonen var vellykket og D/S Frank ble fraktet til Strømstad sammen med 10 andre slepebåter og ett bergingsskip uten at ett eneste skudd ble avfyrt.

Etter krigen ble D/S Frank flyttet til Norge, og  i 1947 ble densolgt og flyttet til Haldenvassdraget. Her skal den nå tjenestegjøre som slepebåt igjen. Nå med nytt navn, D/S Mette Meng. I 1963 ble den modernisert og fikk ny maskin, dette var den eneste dampbåten som ble ombygget til dieseldrift. M/S Mette Meng fortsetter som slepebåt i Haldenvassdraget frem til tømmerfløtingen opphører i 1983.

Neste kapittel starter i 1985 da Harald Gunneng kjøper fartøyet. Han tilbyr charterturer og søndagsturer på Haldenvassdraget. 

I 1996 blir "Metta" igjen solgt, den ble da kjøpt av Reni Braarud, Preben Poulsen og John Floeng. De neste 8 årene ble M/S Mette Meng brukt som fritidsfartøy.

I 2004 blir båten lagt ut for salg, og blir da kjøpt av Stiftelsen D/S Engebret Soot. Mette Meng har nå ligget på land i flere år. Her har skroget blitt forbedret, den har blitt sandblåst, og er nå malt i sin opprinnelige gråfarge. Videre plan for fartøyet er å få løftet henne ut på vannet igjen. Da skal motoren overhales og styrhus og lugar restaureres.