Siste nytt fra stiftelsen

Hei! alle Soots venner i år må vi dessverre melde om at D/S Engebret Soot kommer til å ligge til kai store deler av sesongen på grunn av restaureringsarbeider ombord. For fem år siden fikk vi beskjed om at vi måtte foreta en restaurering av kjelen i løpet av fem år.  Da måtte vi begynne og planlegge restaureringen av kjelen og i 2021 hadde vi befaring med Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter om arbeid og pris på restaurering. Prisen på Jobben ble beregnet til ca en million kroner noe som ikke vi har i madrassen, så da måtte vi søke riksantikvaren om penger og nå i slutten av Februar fikk den gledelige nyheten om at vi fr ca en million i støtte til arbeidet. Dette arbeidet vil ta noen måneder da det skal skiftes alle kjele rør og stag rør. Alle stagbolter skal gås over og dårlige skal skiftes, også skal det repareres noen nagler, i tillegg så skal hele hoveddampventilen overhales.                                                                        I sommer kommer vi til å seile med D/S Turisten og D/S Hans. 

Vennlig hilsen Styreleder                                                                                                                                                                        Arnfinn Jensen.